KOMSAS BM: NOVEL DI SEBALIK DINARA

Penggunaan teknologi maklumat yang begitu canggih boleh menguasai pemikiran manusia sehingga hilang rasa kemanusiaan walaupun dalam kalangan ahli keluarga sendiri. TEMA NOVEL DI SEBALIK DINARA Ketaasuban terhadap teknologi hingga menghilangkan…

Continue Reading KOMSAS BM: NOVEL DI SEBALIK DINARA

KOMSAS BM: Novel Hempasan Ombak

TEMA: Kegigihan seorang anak dalam memajukan perniagaan warisan keluarga. PERSOALAN Novel Hempasan Ombak 1) Cabaran dalam dunia perniagaan. Contohnya: Farid menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan perniagaan batik milik keluarganya. 2)…

Continue Reading KOMSAS BM: Novel Hempasan Ombak

KOMSAS BM: Konflik watak utama

Konflik yang timbul dalam cerita membuatkan cerita semakin berkembang. Berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari, jelaskan dua konflik yang dihadapi oleh watak utamanya. (7 markah) JAWAPAN: Novel Tirani karya…

Continue Reading KOMSAS BM: Konflik watak utama