KOMSAS BM: Novel Hempasan Ombak

TEMA: Kegigihan seorang anak dalam memajukan perniagaan warisan keluarga. PERSOALAN Novel Hempasan Ombak 1) Cabaran dalam dunia perniagaan. Contohnya: Farid menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan perniagaan batik milik keluarganya. 2) Ketabahan dalam dunia perniagaan. Contohnya: Farid tabah menempuh pelbagai cabaran demi mengembangkan Syarikat Batik Nusantara. 3) Kasih sayang sesama ahli keluarga. Contohnya: Hajah Zaoyah sangat … Read more

BM: SIMPULAN BAHASA

Air muka – rupa muka yang membayangkan sesuatu perasaan Air tangan – hasil kerja tangan seseorang Anak buah – pengikut / rakyat/orang yang termasuk dalam sesuatu keluarga Anak bujang- anak lelaki yang belum berkahwin Anak didik – pengikut seseorang pemimpin yang diasuh sendiri oleh pemimpin itu. Ayam tambatan –orang harapan dalam sesuatu pertandingan atau perlawanan … Read more

BM: PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan  kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz, dan sebagainya. Contoh penjodoh bilangan dan Penggunaan Berikut ialah beberapa contoh penjodoh bilangan serta penggunaannya. baris: Untuk benda yang bersusun atau orang yang beratur seperti kedai, pokok, orang dan sebagainya batang: Untuk benda yang … Read more

BM: Beza “PADA” dan “KEPADA”

Maksud PADA Pada ialah kata sendi yang luas penggunaannya. Pada boleh digunakan untuk masa,  tempat, benda abstrak dan benda konkrit tertentu Contoh: Dia dilahirkan pada tahun 2008. Sifat garang ada pada anjing jiran saya. Ibu menggantungkan buaian kain pada sebatang dahan. Maksud KEPADA Kepada  ialah kata sendi yang lazimnya digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, menyatakan … Read more

BM: NOTA KATA PEMERI

Kata pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket. Dengan kata lain,Kata pemeri ialah kata yang bertugas memeri hal atau merangkaikan frasa utama dalam predikat dengan frasa subjek dan sebagai pemisah antara subjek dengan predikat ayat. Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah. Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama … Read more