BM: Beza “PADA” dan “KEPADA”

Maksud PADA

Pada ialah kata sendi yang luas penggunaannya. Pada boleh digunakan untuk masa,  tempat, benda abstrak dan benda konkrit tertentu

Contoh:

  • Dia dilahirkan pada tahun 2008.
  • Sifat garang ada pada anjing jiran saya.
  • Ibu menggantungkan buaian kain pada sebatang dahan.

Maksud KEPADA

Kepada  ialah kata sendi yang lazimnya digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan.

Contoh:

  • Kemalangan itu mesti dilaporkan kepada pihak polis.
  • Para peserta telah diagihkan kepada lima kumpulan.

Leave a Reply