KOMSAS BM: NOVEL DI SEBALIK DINARA

TEMA NOVEL DI SEBALIK DINARA Penggunaan teknologi maklumat yang begitu canggih boleh menguasai pemikiran manusia sehingga hilang rasa kemanusiaan walaupun dalam kalangan ahli keluarga sendiri. PERSOALAN NOVEL DI SEBALIK DINARA Hubungan kekeluargaan hancur akibat mengejar kemajuan teknologi maklumat sehingga sanggup mengeksploitasi anak demi kepentingan visi dan misi seorang bapa. Hubungan kemanusiaan musnah akibat kerakusan mengejar kecanggihan … Read more