KOMSAS BM: Novel Hempasan Ombak

TEMA: Kegigihan seorang anak dalam memajukan perniagaan warisan keluarga. PERSOALAN Novel Hempasan Ombak 1) Cabaran dalam dunia perniagaan. Contohnya: Farid menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan perniagaan batik milik keluarganya. 2) Ketabahan dalam dunia perniagaan. Contohnya: Farid tabah menempuh pelbagai cabaran demi mengembangkan Syarikat Batik Nusantara. 3) Kasih sayang sesama ahli keluarga. Contohnya: Hajah Zaoyah sangat … Read more