BM: PENJODOH BILANGAN

Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan  kata bilangan. Penjodoh bilangan digunakan untuk menentukan sesuatu benda mengikut bentuk, rupa, saiz, dan sebagainya. Contoh penjodoh bilangan dan Penggunaan Berikut ialah beberapa contoh penjodoh bilangan serta penggunaannya. baris: Untuk benda yang bersusun atau orang yang beratur seperti kedai, pokok, orang dan sebagainya batang: Untuk benda yang … Read more