Nota Ekonomi Tingkatan 4 – Penawaran

  • Post category:EkonomiSPM

Penawaran merupakan kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh firma pada suatu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Hukum Penawaran…

Continue Reading Nota Ekonomi Tingkatan 4 – Penawaran

Ekonomi Tingkatan 4 : Sistem Ekonomi

  • Post category:EkonomiSPM

Sistem ekonomi merujuk kepada peraturan yang diamalkan sesebuah negara dalam menguruskan ekonominya. Terdapat tiga jenis sistem ekonomi yang utama iaitu : Pasaran Bebas, Perancangan Pusat…

Continue Reading Ekonomi Tingkatan 4 : Sistem Ekonomi