Nota Ekonomi Tingkatan 4 – Keanjalan Harga (Bab2)

Keanjalan harga merujuk kepada bagaimana kuantiti yang diminta atau dibekalkan dari perubahan yang baik apabila harganya berubah.

Keanjalan Harga Permintaan (Ed)

Mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus.

Keanjalan Harga Permintaan (Ed)

Ed =Keanjalan harga permintaan
% =Peratus
∆ =Perubahan
Q =Kuantiti diminta
P =Harga

Pekali keanjalan harga permintaan (Ed):
– Nisbah peratus perubahan kuantiti diminta bagi sesuatu barang kepada peratus perubahan barang itu.
– Tanda negatif pada pekali keanjalan harga permintaan menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti yang diminta. (Abaikan tanda negatif)

Pengiraan keanjalan harga permintaan (Ed)

Keanjalan Harga Permintaan Anjal dan Tak Anjal

Keanjalan harga permintaan boleh dibahagikan kepada anjal dan tidak anjal.

AnjalTidak anjal
Ed > 1Ed <1
% ∆Q > % ∆P% ∆Q < % ∆P
Pengguna sangat responsif dengan perubahan harga
Contoh : jika harga ↓ 5%, kuantiti diminta ↑ lebih drp 5%
Pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga
Contoh : jika harga ↑ 10%, kuantiti diminta ↓ kurang drp 10%
Contoh : barang mewahContoh : barang keperluan
Keluk DD berbentuk landaiKeluk DD berbentuk curam
Strategi untuk maksimumkan hasil ialah: menurunkan harga barangStrategi untuk maksimumkan hasil ialah: menaikkan harga barang
Keanjalan Harga Permintaan Anjal dan Tak Anjal

Penentu Keanjalan Harga Permintaan

Perhubungan antara Keanjalan Harga Permintaan dengan Jumlah Hasil

 • Jumlah hasil ialah pendapatan yang diterima oleh pengeluar daripada perbelanjaan yang dibuat oleh pengguna terhadap barang yang dijual.
 • Oleh itu, jumlah hasil adalah sama dengan jumlah perbelanjaan pengguna.
 • Firma boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keadaan keanjalan sesuatu barangan yang ditawarkan

Jumlah hasil = Kuantiti x Harga


Keanjalan Harga Penawaran (Es)

Mengukur peratus perubahan dalam kuantiti ditawarkan kesan daripada perubahan harga barang itu dengan andaian ceteris paribus.

Keanjalan Harga Penawaran (Es)
Keanjalan Harga Penawaran (Es)

Es = Keanjalan harga penawaran
% = Peratus
∆ = Perubahan
Q = Kuantiti ditawarkan
P = Harga

Pekali keanjalan harga penawaran (Es):
– Nisbah peratus perubahan kuantiti ditawar bagi sesuatu barang kepada peratus perubahan barang itu.
– Tanda positif pada pekali keanjalan harga penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dengan kuantiti yang ditawarkan.

Pengiraan keanjalan harga penawaran (Es)

Keanjalan Harga Penawaran Anjal dan Tak Anjal

Keanjalan harga penawaran boleh dibahagikan kepada anjal dan tidak anjal.

AnjalTidak anjal
Es > 1Es <1
% ∆Q > % ∆P% ∆Q < % ∆P
Kuantiti ditawarkan sangat responsif dengan perubahan harga
Contoh : jika harga ↑ 10%, kuantiti ditawar ↑ lebih drp 20%
Kuantiti ditawarkan kurang responsif terhadap perubahan harga
Contoh : jika harga ↓ 20%, kuantiti ditawar ↓ kurang drp 20%
Contoh : barang perkilangan / pembuatanContoh : barang pertanian
Keluk DD berbentuk landaiKeluk DD berbentuk curam
Strategi untuk maksimumkan hasil ialah: menurunkan harga barangStrategi untuk maksimumkan hasil ialah: menaikkan harga barang
Beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeliBeban cukai pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli
Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar daripada subsidi pembeliSubsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih kecil daripada subsidi pembeli
Keanjalan Harga Penawaran Anjal dan Tak Anjal

Penentu Keanjalan Harga Penawaran

Penentu Keanjalan Harga Penawaran
Penentu Keanjalan Harga Penawaran

Kepentingan Keanjalan Harga kepada Firma

 • Firma boleh mempengaruhi jumlah hasil dengan mengubah harga berdasarkan keadaan keanjalan sesuatu barangan yang ditawarkan
  Jumlah hasil = Kuantiti x Harga
 • Jumlah hasil berbeza dengan jumlah untung kerana ia belum mengambil kira kos pengeluaran yang terlibat.
 • Maka untuk menambahkan jumlah hasil, firma boleh
  1. menjual lebih banyak kuantiti barang
  2. menaikkan harga barang (bergantung kepada jenis keanjalan harga permintaan barang tersebut)
 • Pada bahagian keluk permintaan yang anjal, penurunan harga oleh firma akan menyebabkan peningkatan dalam kuantiti dan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil.
 • Dan sebaliknya pada keluk yang tidak anjal, penurunan harga oleh firma akan mengurangkan kuantiti permintaan dan menurunkan jumlah hasil.

Kepentingan Keanjalan Harga kepada Kerajaan

Konsep keanjalan harga permintaan (Ed) dan keanjalan harga penawaran (Es) penting dalam menjalankan polisi cukai dan subsidi. Beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar / jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pembeli dan pengeluar juga bergantung kepada Ed dan Es.

Percukaian

Pengenaan cukai tak langsung oleh kerajaan kepada pengeluar akan menambahkan kos pengeluaran pengeluar. Maka jumlah penawaran akan turun pada setiap tingkat harga. Pengurangan penawaran ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran ke kiri.

Permintaan anjal dan kesan cukai

Permintaan anjal dan kesan cukai
 • Beban cukai yang ditanggung oleh pengguna (P1 P0 E1A)
 • Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar (CP0 AB)
 • Beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeli

Permintaan tak anjal dan kesan cukai

Permintaan tak anjal dan kesan cukai
 • Beban cukai yang ditanggung oleh pembeli (CP0 AB)
 • Beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar (P1 P0 E1A)
 • Beban cukai pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli

Subsidi

 • Pemberian subsidi oleh kerajaan kepada pengeluar akan mengurangkan kos pengeluaran
 • Keluk penawaran beralih ke kanan
 • Jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembeli bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan penawaran.

Permintaan anjal dan subsidi

Permintaan anjal dan subsidi
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar (P0 ABC)
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengguna (P1 P0 CE1)
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih besar daripada subsidi pembeli

Permintaan tak anjal dan subsidi

Permintaan tak anjal dan subsidi
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar (P0ABC)
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengguna (P1P0CE1)
 • Subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih kecil daripada subsidi pembeli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page